Kontakt
Info-Projekt IT Sp. z o.o.

35-322 Rzeszów, ul. Załęska 63b
tel.: 178591300, fax: 178591301
e-mail: biuro@info-projekt-it.pl

NIP: 813-35-63-203
KRS: 0000313253
Właściwy sąd rejonowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł