Oferta

O projekcie

Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0987/15-00

Tytuł Projektu:

„Opracowanie na podstawie wyników prac B+R modułów wyposażonych w inteligentne metody przetwarzania danych oraz bezrdzeniowe czujniki prądu wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych na rzecz stworzenia
kompleksowego narzędzia optymalizującego koszty i zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE”.

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 783 450,64 zł.

Wartość dofinansowania ze środków UE nie przekracza kwoty 1 820 070,38 zł.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej w skali kraju technologii optymalnego zarządzania energią elektryczną w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE. W tym zakresie przeprowadzone zostaną badania
przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na skonstruowanie niekomercyjnego prototypu, wyposażonego w moduły wykorzystujące metody inteligentnej analizy danych oraz układy do przetwarzania danych pomiarowych w czasie
rzeczywistym z innowacyjnych bezrdzeniowych czujników prądu oraz ich integracji z systemami automatyki przemysłowej.

Wdrożenie rozwiązania integrującego czujniki, rozproszone systemy automatyki przemysłowej, systemy ERP oraz metody inteligencji obliczeniowej umożliwi generowanie harmonogramów produkcji oraz dobór optymalnej wartości mocy
umownej – zamówionej. Ponadto, system bazując na danych historycznych i pomiarach wykonywanych w czasie rzeczywistym, umożliwi realizację założeń optymalizacji zużycia i kosztów energii elektrycznej.