Oferta

Systemy Bezpieczeństwa

Zabezpieczenie systemów informatycznych to bardzo trudne i złożone zagadnienie. W obecnych czasach zagrożenie nie pochodzi tylko z Internetu, ale również (a może przede wszystkim) z wnętrza sieci – od lokalnych użytkowników sieci komputerowej. Różnorodność zagrożeń powoduje, iż w infrastrukturze informatycznej każdej firmy pojawia się wiele, różnego typu systemów.
Coraz ważniejszym zagadnieniem staje się więc unifikacja rozwiązań (grupowanie wielu funkcji w jednym urządzeniu) oraz zapewnienie łatwego zarządzania bezpieczeństwem (systemy zarządzania, systemy raportowania, systemy korelacji zdarzeń).
 
Oferujemy rozwiązania za zakresu systemów bezpieczeństwa:  

 

  • systemy antywirusowe – zabezpieczenie antywirusowe stacji roboczych, serwerów, ochrona antywirusowa na styku z Internetem

  • systemy antyspamowe – zabezpieczenie przed niechcianymi wiadomościami e-mail (dedykowane platformy sprzętowe oraz oprogramowanie integrujące się z systemami pocztowymi)

  • systemy antyspyware – zabezpieczenie przed oprogramowaniem szpiegowskim zbierającym informacje o użytkowniku bez jego zgody

  • systemy filtrowania treści – filtrowanie ruchu w sieci WWW pozwalające na nadzór nad sposobem wykorzystania Internetu przez pracowników

  • systemy autentykacji – rozwiązania służące do potwierdzania tożsamości użytkownika

  • systemy ochrona DLP (Data Loss Prevetion) – zabezpieczenie przed zarówno przypadkowym jak i zamierzonym wyciekiem danych z firmy

  • systemy IPS (Intrusion Prevention System) – systemy ciągłego monitorowania w poszukiwaniu słabych punktów oraz przeciwdziałania próbom ataku na infrastrukturę informatyczną

  • szyfratory VPN (Virtual Private Network) – systemy pozwalające na połączenie kilku sieci komputerowych za pomocą bezpiecznego kanału szyfrowanego (IPSec lub SSL) poprzez sieć publiczną (Internet)

  • UTM (Unified Threat Management) – zunifikowany system integrujący w jednym rozwiązaniu (najczęściej sprzętowym) wiele elementów niezbędnych do zabezpieczenia sieci

  • systemy zarządzania bezpieczeństwem – rozwiązania służące do konfiguracji i monitorowania systemów bezpieczeństwa oraz zbierania, analizy i korelacji zdarzeń z możliwością generowania różnego typu raportów