Oferta

ZAPYTANIA OFERTOWE 1.1.1


Info- Projekt IT Sp. z o.o. w związku z realizowaną dotacją zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe :


Numer projektu: POIR.01.01.01 – 00 – 0987/15


Tytuł projektu: „Opracowanie na podstawie wyników prac B+R modułów wyposażonych w inteligentne metody przetwarzania danych oraz bezrdzeniowe czujniki prądu wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych na rzecz stworzenia kompleksowego narzędzia optymalizującego koszty i zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE”.


Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Zapytanie ofertowe nr 01_01_ 2018 1.1.1 POIR STACJA BADAWCZA

Załącznik nr 1 – Wzor oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów
Załącznik nr 4 – Protokoł z postępowania
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Zapytanie ofertowe nr 02_01_2018_1.1.1_POIR_STBMIERNIK

Załącznik nr 1 – Wzor oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów
Załącznik nr 4 – Protokoł z postępowania
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Zapytanie ofertowe nr 03_01_2018_1.1.1_POIR_STBPLATFORMA

Załącznik nr 1 – Wzor oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów
Załącznik nr 4 – Protokoł z postępowania
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami