Oferta

Zarządzanie Instalacjami OZE

Odnawialne Źródła Energii to naturalne źródła energii, które pomimo ich użytkowania nie powodują uszczuplenia jej zasobów.
Obecnie najbardziej popularnymi źródłami odnawialnej energii są słońce, a dokładniej promieniowanie słoneczne, wiatr, geotermia, biomasa oraz energia pozyskiwana z pływów wody.
W najbardziej uproszczonym schemacie energia pobierana jest z określonego źródła, przetworzona przez dedykowany przetwornik i oddawana w określonej formie do dalszego użytkowania.
Obecnie każde urządzenie/przetwornik odnawialnego źródła energii wyposażony jest dodatkowo w urządzenie elektroniczne/sterownik, które monitoruje i steruje całą pracą urządzenia oraz sygnalizuje błędy.

 

Wszystkie dane możliwe do odczytu z danego sterownika przetworzone, gromadzone i archiwizowane są na specjalnie dedykowanym do tego celu portalu OZE.
Nasza firma posiada wiedzę i doświadczenie w tworzeniu i utrzymaniu tego typu oprogramowania. Dysponujemy sprawdzonymi i unikalnymi rozwiązaniami, które możemy dostosować, a następnie zaimplementować pod konkretne założenia zamawiającego.

 

Dane gromadzone na portalu można raportować w dowolny sposób. Na portalu znajdują się także informacje związane z rodzajem danej instalacji, rozmieszczeniem instalacji na mapie w danym rejonie, panel z prognozą pogody dla określonej lokalizacji oraz panel administracyjny, który pozwala na ręczną modyfikację danych w systemie. Portal pozwala również użytkownikowi na zgłoszenie wszelkich awarii. Dostęp do portalu oraz przeglądu danych może mieć każda osoba natomiast możliwość korekty danych, rejestracji odczytów ze sterownika może dokonywać użytkownik o odpowiednich uprawnieniach po zalogowaniu się do systemu. Może on także edytować wszystkie dane powiązane z konkretną instalacją solarną.

 

Więcej informacji na temat portalu uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym działem handlowym pod nr tel. 178591300  
lub pisząc wiadomość na adres email: biuro@info-projekt-it.pl