Oferta

Pamięci masowe

Systemy pamięci masowej


Rozwój technologii informatycznej może spowodować, iż większość informacji istotnej dla każdej instytucji przechowywana jest w postaci danych komputerowych. Tam gdzie przyrost tych danych jest duży, wewnętrzne dyski serwerów przestają wystarczać.
Zachodzi wówczas potrzeba zastosowania elastycznych, zewnętrznych systemów, pozwalających na rozszerzenie dostępnej przestrzeni dyskowej. W zależności od wymagań danego systemu dostępne są na rynku rozwiązania:
 
Direct Attached Storage (DAS) – zewnętrzny system dyskowy podłączony jest bezpośrednio do danego serwera i nie współdzieli go z innymi. Jest to najtańsze rozwiązanie, lecz trudne w zarządzaniu (szczególnie w przypadku, gdy w infrastrukturze informatycznej występuje wiele takich systemów).

 

Network Attached Storage (NAS) – zewnętrzny system dyskowy udostępnia zasoby poprzez sieć IP (zapis na poziomie plików). Dzięki temu zasoby te mogą być elastycznie współdzielone przez wiele systemów, co znacząco obniża koszty utrzymania. Wadą rozwiązania jest, ż e zapis danych na poziomie plików znacznie ogranicza ilość systemów informatycznych mogących korzystać z NAS jako centralnego miejsca składowania danych.

 

Storage Area Network (SAN) – zewnętrzny system dyskowy udostępnia zasoby poprzez dedykowaną sieć danych, opartą na protokole Fibre Channel. Jest to najbardziej uniwersalne oraz niezawodne rozwiązanie umożiwiające współdzielenie pojedynczego systemu dyskowego poprzez wiele systemów informatycznych.

 Info-Projekt IT świadczy usługi optymalnego doboru, dostawy oraz wdrożenia systemu pamięci masowej będącego kompromisem pomiędzy potrzebami, a posiadanym budżetem.