Oferta

Backup i Replikacja

Zabezpieczenie danych przed utratą to podstawowe zadanie każdego Administratora systemu informatycznego. Może być ona spowodowana może być zarówno przez awarię sprzętową jaki i błąd ludzki (usunięcie danych, błędne nadpisanie itd.).

Jedną z metod zabezpieczenia przed awariami sprzętowymi (zarówno pod kątem utraty danych jak i zapewnienia wysokiej dostępności systemu informatycznego) jest zastosowanie replikacji. Polega ona na  zwielokrotnieniu danego systemu z automatyczną synchronizacją danych (synchroniczną lub asynchroniczną). Zaletą rozwiązania jest możliwość zastąpienia systemu głównego (w przypadku awarii sprzętu) przez system zapasowy, co znacząco podnosi dostępność umiejscowionych tam zasobów informatycznych. W przypadku błędu ludzkiego wszelkie zmiany wykonane na systemie głównym zostaną automatycznie przeniesione na system zapasowy (w tym usunięcie czy nadpisanie danych).
Pełne zabezpieczenie danych stanowi automatyczny backup, czyli okresowe wykonywanie pełnej, bądź przyrostowej kopii bezpieczeństwa. Kopiowane dane mogą być zapisywane na nośnikach taśmowych (ang. Tape) lub dyskowych (ang. Disk).

 

W zależności od rodzaju stosowanych nośników zapisu rozróżniamy rodzaje backupu:

  • Disk to Tape (D2T) – zapis na nośnik taśmowy
  • Disk to Disk (D2D) – zapis na nośnik dyskowy
  • Disk to Disk to Tape (D2D2T) – w pierwszej kolejności dane kopiowane są na nośnika dyskowy, następnie na zasób taśmowy.


Zaletą kopi bezpieczeństwa na nośnikach dyskowych jest niewątpliwie możliwość szybkiego dostępu i odtworzenia zasobów. Zaletą nośników taśmowych jest możliwość wyciągnięcia ich z napędu i umieszczenia w bezpiecznym miejscu. Dobór odpowiedniej dla danego systemu metody backupu, zaprojektowanie polityk wykonywania kopii, dobór odpowiednich urządzeń zapewniających zarówno odpowiednią wydajność systemu jak i jego skalowalność jest zagadnieniem złożonym.
Info-Projekt IT posiada w swojej ofercie usługi polegające na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu systemów zabezpieczenia danych mając na uwadze zarówno potrzeby systemu informatycznego jak i możliwości budżetowe Państwa firmy.