Oferta

Telefonia IP

Telefonia IP jest nowoczesnym sposobem komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych, wykorzystującym mechanizm transmisji głosu w tzw. postaci pakietowej (podobnie jak ma to miejsce w przypadku transmisji danych) i korzystającym z tej samej sieci, która wykorzystywana jest do transmisji danych.
Tradycyjna telefonia, wykorzystująca tzw. komutację łączy korzysta z odrębnej, dedykowanej sieci telefonicznej.    


Komunikacja pomiędzy elementami systemu odbywa się za pomocą standardowego protokołu IP, co umożliwia przekaz za pośrednictwem wszystkich współczesnych sieci teleinformatycznych LAN, MAN czy WAN.
W ofercie Info-Projekt IT Sp. z o.o. znajdują się rozwiązania czołowych producentów tego typu systemów, jak Cisco Systems czy AVAYA, zarówno dla rynku Enterprise jak i rynku SMB.